Create By : 13 มกราคม 2563

- โปรดแสดงหน้าจอนี้ต่อพนักงาน หรือ แจ้งทางLine

   ด้วยการสแกนโค้ด เมื่อต้องการใช้สิทธิ์พิเศษพิเศษ

- รับสิทธิ์พิเศษ ต.ตกแต่ง ฟรี 3 รายการ 

  (ทำแบบ 3D ให้ฟรีแก้ได้3รอบ / บริการวัดหน้างานฟรี 

   ส่วนลดผ้าม่าน และฟิล์ม 10%)

- สิทธิ์พิเศษนี้ใช้ได้เมื่อ เข้าใช้บริการกับ ต.ตกแต่ง