ข้อมูลที่ต้องการในการตรวจบ้าน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน
รายละเอียดที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่
1. ชื่อโครงการ พื้นที่ใช้สอย แบบบ้าน 1 ชุด เเละ แผนที่โครงการ (ถ้ามี)
2. ข้อมูล เจ้าของบ้าน หรือ ผู้ติดต่อ (กรณีเจ้าของบ้านไม่ไปเองกรุณาให้เบอร์ติดต่อคนที่ไปเเทน)
3. ซอยและบ้านเลขที่ ที่จะให้เข้าไปตรวจ
4. Email เจ้าของบ้าน และ Email ทางโครงการ สำหรับจัดส่งเอกสารการรายงาน

ข้อมูลชำระเงิน
THB
THB
THB
THB
THB

THB

สามารถแนบสลิปการชำระเงินหรือส่งสลิปให้เจ้าหน้าที่ผ่าน Line ได้ค่ะ


รายละเอียดค่าตรวจบ้านรอบถัดไป
THB

ราคาคิดเป็น 50% จากครั้งที่ 1


THB
THB
THB
เพิ่มเติม