นันทวัน รามอินทรา-พหลโยธิน 50

Create By : 13 สิงหาคม 2564

Project : นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน

Price house : 1,590,000 baht

Size : 301 sq.m.

Type : Modern classic