นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

Create By : 22 มิถุนายน 2565

Project : นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

Price house : 40,000,000 baht

Size : 403 sq.m.

Type : Modern Classic