เศรษฐสิริแจ้งวัฒนะ - ประชาชื่น 2

Create By : 22 มิถุนายน 2565

Project : เศรษฐสิริแจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น 2

Price house : 30,000,000 baht

Size : 400 sq.m.

Type : Modern Luxury