เศรษฐสิริ กรุงเทพ-ปทุมธานี

Create By : 22 มิถุนายน 2565

Project : เศรษฐสิริ กรุงเทพ-ปทุมธานี 

Price house : 18,000,000 baht

Size : 285 sq.m

Type : Modern luxury