ชัยพฤกษ์ บางนา

Create By : 14 มกราคม 2567

Project : ชัยพฤกษ์ บางนา

Price house : 26,000,000 baht

Size : 220 sq.m.

Type : Modern classic