เซนโทร ชัยพฤกษ์

Create By : 14 ธันวาคม 2563

Project : เซนโทร ชัยพฤกษ์

Price house : - baht

Size : 220 sq.m.

Type : Modern luxury