สรุป!! จักรวาลการออกแบบสาย LAN ตามบ้าน

Create By : 20 ธันวาคม 2566

สรุปจักรวาลการออกแบบสาย LAN ตามบ้านแบบเข้าใจง่าย 

โดยหลักการออกแบบเบื้องต้นจะมี 4 แบบดังนี้  (หรืออ่านในรูปได้ค่ะ)


1. มีจุดเชื่อม Fiber Optic อยู่ที่หน้าตู้ไฟฟ้า มีการเชื่อมต่อไปที่โถงชั้น 1 และโถงชั้น 2 (รูปที่ 1) 

 การติดตั้งระบบ LAN รูปแบบนี้จะเน้นให้ภายในบ้านใช้ Wifi เป็นหลัก ไม่ได้เน้นการต่อสาย LAN เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง

 

2. มีจุดเชื่อม Fiver Optic อยู่ที่หน้าตู้ไฟ มีการเชื่อมต่อไปที่โถงชั้น 1 และโถงชั้น 2 และห้องนอนในแต่ละห้องของบ้าน (รูปที่ 2) 

การติดตั้งระบบ LAN รูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กัน เพราะเป็นการติดตั้งที่ครบถ้วนสำหรับการใช้ประจำวัน มีทั้ง Router กระจายสัญญาณ Wifi และมีทั้งสาย LAN สำหรับต่อเข้า Computer ในแต่ละห้อง3. ใช้การโถงชั้น 1 เป็นจุดกระจายสัญญาณไปยังโถงชั้น 2 และห้องนอนมาสเตอร์  (รูปที่ 3) 

การติดตั้งระบบ LAN รูปแบบนี้จะมีข้อดีที่ Router กระจายสัญญาณ Wifi ในทั้งชั้น 1 และชั้น 2 และมีสาย LAN สำหรับต่อเข้า Computer ในห้องนอนมาสเตอร์ (ห้องนอนใหญ่สุดของบ้าน)
4. ใช้การโถงชั้น 1 เป็นจุดกระจายสัญญาณไปในแต่ละจุดของบ้าน (รูปที่ 4) 

การติดตั้งระบบ LAN รูปแบบนี้จะมีข้อดีที่ Router ที่ต่อกับสาย Fiber Optic จะอยู่ในพื้นที่เปิดที่มีการระบายความร้อนได้ดีและไม่อับสัญญาณ เป็นการติดตั้งที่ครบถ้วนสำหรับการใช้ประจำวัน มีทั้ง Router กระจายสัญญาณ Wifi และมีทั้งสาย LAN สำหรับต่อเข้า Computer ในแต่ละห้อง 


รวมรวมข้อมูลโดย ต.ตรวจบ้าน 


#สายLAN #ติดตั้งสายlan 

#ตอตรวจบ้าน #ตตรวจบ้าน #ตรวจบ้านก่อนโอน

5 ต้นไม้ปลูกในบ้านได้ ดูแลง่ายและช่วยกรองฝุ่น PM 2.5

Read More...

ตรวจบ้านกับ ต.ตรวจบ้าน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท

Read More...

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า Read More...

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์ Read More...