หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        ในการเลือกขนาดสายไฟ ต้องดูขนาดกำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วนำไปหาขนาดของกระแสไฟฟ้า จากสูตร I = P/V เมื่อได้ขนาดกระแสไฟฟ้าแล้ว จึงนำไปเลือกขนาดของเบรกเกอร์ และนำขนาดเบรกเกอร์ไปเลือกขนาดของสายไฟ ซึ่งขนาดสายไฟที่เหมาะสมกับเบรกเกอร์สำหรับบ้านพักอาศัยโดยทั่วไป สามารถดูได้จากตารางที่ 5-20 ของหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.) 

        เช่น เบรกเกอร์ขนาด 40A ระบบไฟ 3 เฟส เดินสายไฟในช่องเดินสายในอากาศ ใช้สายไฟชนิด PVC (IEC01) จะเลือกการติดตั้งแบบกลุ่มที่ 2 จำนวนตัวนำกระแส 3 ตัว ลักษณะตัวนำกระแสแบบแกนเดียว ควรเลือกใช้ขนาดกระแสของสายไฟไม่น้อยกว่าขนาดกระแสของเบรกเกอร์ จึงตรงกับสายไฟขนาด 10 ตร.มม.

        

        การเลือกใช้สายไฟไม่เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์ จะส่งผลถึงความปลอดภัยและค่าใช้จ่าย เช่น การเลือกใช้สายไฟที่มีขนาดเล็กเกินไป สายไฟทนกระแสโหลดไม่ได้และมีความร้อนสะสม อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

ทำไมต้องใช้ โดรน ตรวจหลังคา

Read More...

หน้าฝนมาเยือนแล้ว เช็ค3จุดเสี่ยงรั่วซึม

Read More...

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน Read More...