หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        ในการเลือกขนาดสายไฟ ต้องดูขนาดกำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วนำไปหาขนาดของกระแสไฟฟ้า จากสูตร I = P/V เมื่อได้ขนาดกระแสไฟฟ้าแล้ว จึงนำไปเลือกขนาดของเบรกเกอร์ และนำขนาดเบรกเกอร์ไปเลือกขนาดของสายไฟ ซึ่งขนาดสายไฟที่เหมาะสมกับเบรกเกอร์สำหรับบ้านพักอาศัยโดยทั่วไป สามารถดูได้จากตารางที่ 5-20 ของหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.) 

        เช่น เบรกเกอร์ขนาด 40A ระบบไฟ 3 เฟส เดินสายไฟในช่องเดินสายในอากาศ ใช้สายไฟชนิด PVC (IEC01) จะเลือกการติดตั้งแบบกลุ่มที่ 2 จำนวนตัวนำกระแส 3 ตัว ลักษณะตัวนำกระแสแบบแกนเดียว ควรเลือกใช้ขนาดกระแสของสายไฟไม่น้อยกว่าขนาดกระแสของเบรกเกอร์ จึงตรงกับสายไฟขนาด 10 ตร.มม.

        

        การเลือกใช้สายไฟไม่เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์ จะส่งผลถึงความปลอดภัยและค่าใช้จ่าย เช่น การเลือกใช้สายไฟที่มีขนาดเล็กเกินไป สายไฟทนกระแสโหลดไม่ได้และมีความร้อนสะสม อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger