Create By : 13 มกราคม 2563


- โปรดแสดงหน้าจอนี้ต่อพนักงาน หรือ แจ้งทางLine

   ด้วยการสแกนโค้ด เมื่อต้องการใช้สิทธิ์พิเศษ

- รับสิทธิ์พิเศษส่วนลด CASA LIVINGs ฟรี 

   มูลค่า 2,000 บาท

- สิทธิ์พิเศษนี้ใช้ได้เมื่อชื้อสินค้าครบ 50,000บาทขึ้นไป

- รับสิทธิ์พิเศษส่วนลด ผ้าม่านทุกแบรนด์ ลดสูงสุด 50%