5 ข้อควรปฏิบัติ ปลอดภัยจากไฟฟ้าในบ้าน

Create By : 12 มีนาคม 2564

5 ข้อควรปฏิบัติง่ายๆ ปลอดภัยจากไฟฟ้าในบ้าน

1. เช็คตัวกันดูด ทุกๆ 1 เดือน ควรตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูด ด้วยการกด test ที่ตัวเบรกเกอร์กันดูด


2. เช็คตู้ไฟ ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 3 ของเรา ตาดู หูฟัง จมูกรับกลิ่น


3. หากในบ้านของคุณมีเด็กเล็กหรือวัยกำลังซน ควรหาที่อุดรูหรือฝาปิดรูปลั๊กไฟ ป้องกันเด็กเอานิ้วหรือสิ่งของมีคมแหย่เข้าไปในปลั๊ก


4. ตรวจสอบสภาพสายไฟในบ่อดินอยู่เสมอ ต้องไม่ขาดชำรุด หรือหลุดออกจากหลักดิน


5. ไม่ควรชาร์ทแบตโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวขณะนอนหลับหรือนำปลั๊กไฟมาไว้ใกล้ตัว และควรใช้ปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานมอก.

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!Read More...

วิธีตรวจสอบการป้องกันความร้อน ของฉนวนกันความร้อน โดยกล้องวัดอุณหภูมิ

Read More...

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า Read More...

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ Read More...