Create By : 31 มีนาคม 2563


เนื่องจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตอนนี้ ต.ตรวจบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกคน

รวมถึงเพื่อสร้างมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านในการใช้บริการตรวจบ้านกับเรา ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้


1.สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน 


2. วัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วย Thermal Camera และ Thermometer 


3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ตรวจบ้าน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 
4. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง 


วิธีเลือกแทงค์น้ำ ให้เหมาะกับการใช้งานในบ้าน

Read More...

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์ Read More...

สีสายไฟ

สีสายไฟ Read More...

5 ข้อควรปฏิบัติ ปลอดภัยจากไฟฟ้าในบ้าน

Read More...