เราต่างที่อื่นยังไง? What Makes US Different?

Create By : 12 มีนาคม 2565


เราต่างจากที่อื่นอย่างไร 

What Makes US Different? 


  •  บริษัทตรวจบ้านที่มีแอพลิเคชั่นในการตรวจบ้านของตัวเอง

ต.ตรวจบ้าน เราเป็นบริษัทตรวจบ้านเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ออกแบบเว็บแอพลิเคชั่นในการตรวจบ้านของตัวเองขึ้นมา ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ที่ได้พัฒนาระบบเว็บขึ้นมาใช้ ผ่านกระบวนการคิดทุกขั้นตอนที่ครอบคลุมการตรวจบ้านทั้งหมดและปรับใช้ให้สมบูรณ์มาอย่างต่อเนื่อง 

จากประสบการณ์ตรวจบ้านมาหลายพันหลัง เรามีการคิดวิเคราะห์แและออกแบบกระบวนการทำงานเว็บแอพลิเคชั่นให้ครอบคลุมการตรวจรับบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและจำเป็นต่อตัวบ้านจริงๆ 

เราจึงมี Checklist งานระบบ ที่เป็นหัวใจสําคัญของบ้าน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล งานหลังคาและการรั่วซึม เราสามารถทำการตรวจสอบงานระบบหลักตัวบ้าน ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริงๆ มากกว่าการทํางานรายงานที่มีแค่รูปกับข้อบกพร่องหลายๆ ข้อ ให้เล่มรายงานดูมีรายการดีเฟคเยอะ ๆ ซึ่ง 90% ของรายการดีเฟคหลายร้อยข้อที่มีแค่งานเก็บสี เก็บงานยิงซิลิโคน จริงๆแล้ว อาจไม่ใช่หัวใจสําคัญในการตรวจบ้าน  


  • Checklist งานระบบหลักๆ ของบ้าน 

               ระบบไฟฟ้า 


             งานหลังคา


               การรั่วซึม

              ระบบสุขาภิบาล  • จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท

ต.ตรวจบ้าน ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในรูปแบบบริษัทรับรอง จากสภาวิศวกร จึงมั่นใจได้ในการทํางานเป็นระบบแบบมืออาชีพของเรา มีความน่าเชื่อถือ บุคลากรในบริษัทมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการตรวจ พนักงานทุกคนตรวจบ้านเป็นอาชีพหลัก ไม่ใช่พนักงานหรือคนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาตรวจ รับงานตัวเอง 


  • มาตรฐานสากล ISO29110-4-3 

ต.ตรวจบ้าน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรอง คุณภาพในด้านกระบวนการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิอย่างเป็นทางการ Software Life Cycle Profiles andGuidelines for Very Small Entities (VSEs) standards Part 4-3 (Service delivery) เรามุ่งเน้นการให้บริการที่มี คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างเว็บแอพลิเคชั่นในการตรวจบ้าน เข้ามารองรับการทํางานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการในการให้บริการตรวจรับบ้านจากเรา ทําให้เราเป็น บริษัทตรวจบ้านอันดับ 1 ที่ลูกค้าไว้วางใจให้ตรวจบ้าน โครงการแบรนด์ชั้นนําต่างๆ เราเป็นผู้นําด้าน การตรวจบ้านอันดับต้นๆ ของประเทศ
  • รีวิวจาก Influencer  ที่ใช้บริการตรวจบ้านกับเราจริง 

รีวิวตรวจบ้านคุณตู่ ปิยวดี  และคุณมาวิน จากช่อง MAWIN FINFERRR


รีวิวตรวจบ้านคุณเต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ


รีวิวตรวจบ้านคุณ ทัชชี่ จากช่อง Oppa Thuchy


รีวิวตรวจบ้านคุณจ๊ะ นงผณี


รีวิวตรวจบ้านคุณออน จากช่อง onnbaby


รีวิวตรวจบ้านจากช่อง AOBVenture

Checklist รายการตรวจบ้าน ตรวจอะไรบ้าง?

Checklist รายการตรวจบ้าน ตรวจอะไรบ้าง?Read More...

ตารางวงจรและขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับใช้ภายในบ้าน

ตารางวงจรและขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับใช้ภายในบ้านRead More...