เราต่างจากที่อื่นอย่างไร What Makes US Different?

Create By : 12 มีนาคม 2565

เราต่างจากที่อื่นอย่างไร What Makes Us Different?


ทำความเข้าใจ การตรวจบ้านก่อนโอนคืออะไร? 

การตรวจบ้านก่อนโอนเป็นการตรวจสอบดีเฟคลักษณะทางภายภาพ เน้นตรวจสอบฟังก์ชันการใช้งานของระบบต่างๆ ภายในบ้านที่สำคัญ ได้แก่ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล งานรั่วซึมรอยต่อโครงสร้าง งานใต้หลังคา และงานทางด้านสถาปัตย์ ว่าติดตั้งหรือก่อสร้างได้ตรงตามมาตรฐานและสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่หรือไม่

การตรวจสอบนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ถึงงานโครงสร้าง เสาเข็ม ฐานราก เนื่องจากบ้านได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการตรวจสอบงานขั้นสุดท้ายก่อนจะลงนามรับบ้าน หรือเรียกว่าสั้นๆ ว่า เซ็นรับโอน และการตรวจสอบนี้ไม่สามารถรับประกันการตรวจได้ เพราะเป็นการตรวจสอบตามสภาพที่พบเห็น ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ขณะทำการตรวจสอบ โดยการตรวจสอบนี้ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม  


บริษัทตรวจบ้านที่มี WEB-APPLICATION ตรวจบ้านออนไลน์เป็นของตัวเอง

ต.ตรวจบ้านเป็นบริษัทตรวจบ้านเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์การตรวจรับบ้านเป็นของตัวเอง 

จากประสบการณ์ในการตรวจบ้านหลายพันหลัง เราได้พัฒนาระบบเว็บแอพลิเคชั่นขึ้นมาผ่านกระบวนการคิดที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในการตรวจบ้าน ตั้งแต่การจองคิว การเข้าตรวจสอบหน้างาน ไปจนถึงการออกรายงานการตรวจ 


ต.ตรวจบ้าน มีระบบสำหรับบริษัทผู้พัฒนาบ้าน หรือ Developer ให้เข้าดูรายการดีเฟค แยกดูรายการตามหมวดงาน และอัพเดตการแก้ไขรายการดีเฟคได้ ลิงก์ไปยังระบบสำหรับเจ้าของบ้าน ให้เข้าดูรายงานออนไลน์และสามารถติดตามสถานะรายการดีเฟคผ่านการอัพเดตการแก้ไขงานของทางโครงการได้

" เรานำปัญหาที่พบจากการตรวจบ้านทุกหลังมาพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บแเอพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อครอบคลุมการให้บริการตรวจรับบ้านกับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด"

ต.ตรวจบ้านให้ความสำคัญกับระบบที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของบ้าน เรามี Template รูปแบบของรายการตรวจบ้าน หรือเรียกให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่าเป็น Checklist (เช็กลิส) ของรายการตรวจ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล งานหลังคา และ การรั่วซึม ทำให้เราสามารถตรวจสอบงานระบบหลักตัวบ้านได้ตามมาตรฐานของบริษัท ไม่มีการลืมตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งที่หน้างาน และมีข้อมูล สเปก การใช้งาน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ของตัวบ้านที่เจ้าของบ้านควรรู้เอาไว้

หรือยังสามารถนำไปอ้างอิงเป็น Reference ในการต่อยอดอื่นๆ อย่างเช่น ในอนาคตหากเจ้าของบ้านต้องการจะต่อเติมบ้านบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็สามารถมาดูในเล่มรายงานได้ว่าบริเวณที่ต้องการต่อเติม มีบ่อพักฝังอยู่หรือไม่ หากมี ควรจะมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปอย่างไร เป็นแนวทางป้องกันปัญหาและช่วยลดปัญหาที่จะเกิด

เจ้าของบ้านสามารถนำข้อมูลจากรายงานตรวจบ้านไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ มากกว่าการตรวจสอบและทํางานรายงานที่มีแค่รูปกับข้อบกพร่องหลายร้อยข้อ เพื่อให้เล่มรายงานหนาๆ ดูมีรายการดีเฟคเยอะ ซึ่ง 90% ของรายการดีเฟคหลายร้อยข้ออาจจะเป็นในเรื่องความสวยงาม สีด่าง สีแตกร้าว งานยาแนว ซิลิโคน ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่ใช่หัวใจสําคัญในการตรวจบ้าน 


ต.ตรวจบ้าน เป็นผู้นำด้านการตรวจบ้าน ทั้งมาตรฐานการให้บริการ การใช้อุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย มีกล้องอินฟาเรดตรวจการรั่วซึมที่ตาเปล่ามองไม่เห็นและบินโดรนตรวจงานหลังคาทุกหลังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มีมาตรฐานสากล ISO29110-4-3 Service Delivery รองรับ

ต.ตรวจบ้าน จดทะเบียนเป็นบริษัทและได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในรูปแบบนิติบุคคล รับรองจากสภาวิศวกร จึงมั่นใจได้ในการทํางานเป็นระบบแบบมืออาชีพ มีความน่าเชื่อถือ และการทำงานเป็นทีมของเรา ทีมช่างมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการตรวจบ้านทุกคน 

เราตรวจบ้านเป็นอาชีพหลัก ไม่ใช่อาชีพเสริม ไม่ใช่พนักงานหรือคนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาตรวจรับงานตัวเอง และไม่มีการส่งต่องานให้ซับเพื่อหัวคิว

ต.ตรวจบ้าน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110-4-3 Service delivery 

(Software Life Cycle Profiles and Guidelines for Very Small Entities (VSEs) standards Part 4-3) 

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพในด้านกระบวนการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิอย่างเป็นทางการ เพราะเรามุ่งเน้น การให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดจนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการตรวจบ้านเข้ามารองรับการทำงานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในการให้บริการตรวจรับบ้านจากเรา ทําให้เราเป็น บริษัทตรวจบ้านอันดับ 1 ที่ลูกค้าบอกต่อมากที่สุด ไว้วางใจเลือกใช้บริการให้ตรวจบ้านโครงการแบรนด์ชั้นนําต่างๆและเป็นผู้นําด้านการตรวจบ้านอันดับต้นๆ ของประเทศ


บริษัทตรวจบ้านที่มี Review จากลูกค้า ดารา อินฟลูเอ็นเซอร์มากที่สุด


ด้วยการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน มีความละเอียดและใส่ใจในทุกขั้นตอนการให้บริการ ทำให้ ต.ตรวจบ้าน เป็นบริษัทตรวจบ้านที่ลูกค้าบอกต่อมากที่สุด 

มีรีวิวจากลูกค้า ดารา อินฟลูเอ็นเซอร์คนดังจากหลายวงการ เลือกใช้บริการตรวจรับบ้านก่อนโอนกับเรามากที่สุด รีวิวตรวจบ้านหมอริท เรืองฤทธิ์ 

https://youtu.be/Z1k8_9TTiAQ


https://youtu.be/6FtN8ikEH-g


รีวิวตรวจบ้านคุณป๊อบ ปองกูล

https://youtu.be/67gfVzG_5O4


รีวิวตรวจบ้านคุณตู่ ปิยวดี และคุณมาวิน

https://youtu.be/AJKDDf57oZ4รีวิวตรวจบ้านคุณนัท อภิวิชญ์ 

https://youtu.be/3GeAmWJp_1k


รีวิวตรวจบ้านคุณเต๋า เศรษฐพงศ์

https://youtu.be/H_KsxaBh6GI


รีวิวตรวจบ้านครั้งแรกกับ ต.ตรวจบ้าน

https://youtu.be/YsGW-3vk89g


ริวิวตรวจบ้านคุณมอสและคุณเจีย Jasmio Channel

https://youtu.be/8B-AzF9qI5I


รีวิวตรวจบ้าน Oppa Thuchy

https://youtu.be/oOj5JxDaXxk


รีวิวตรวจบ้านคุณจ๊ะ นงผณี

https://youtu.be/qd9GUKTr4g8


รีวิวตรวจบ้านจากช่อง AOBVenture

https://youtu.be/vvqQcDpOmJc


รีวิวตรวจคอนโดคุณออน onnbaby

https://youtu.be/dI0kI1x3Bio

เรื่องที่เจอทุกบ้าน ตอนที่1 ระบบสุขาภิบาล

เรื่องที่เจอทุกบ้าน ตอนที่1 ระบบสุขาภิบาลRead More...

25 มีนาคม อย่าลืม!! รับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

Read More...

พาตรวจผนังรั่วซึม ความชื้นสะสมจนวอลล์เปเปอร์ขึ้นเชื้อรา!

Read More...