เราต่างจากที่อื่นยังไง? What Makes US Different?

Create By : 12 มีนาคม 2565


เราต่างจากที่อื่นอย่างไร What Makes US Different? 

  

    **Disclaimer นิยามการตรวจรับบ้านก่อนโอนของ ต.ตรวจบ้าน การตรวจรับบ้านก่อนโอนเป็นการตรวจสอบดีเฟคลักษณะทางภายภาพของระบบต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล งานสถาปัตยกรรมตกแต่ง การรั่วซึมโครงสร้าง งานหลังคา ว่ามีมาตรฐานหรือไม่ โดยเป็นการตรวจสอบด้วยสายตาและใช้เครื่องมือทดสอบตามสภาพที่พบเห็นในวันที่มีการตรวจสอบ การตรวจสอบนี้จึงไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อรับประกัน ประกันภัย หรือเพื่อความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวบ้านใดๆ ทุกประเภท เพราะ ไม่สามารถรับประกันการตรวจสอบได้ เนื่องจากเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่องเบื้องต้นของบ้านที่พบเจอขณะทำการตรวจสอบ ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม และไม่ใช่การตรวจทางเทคนิคเฉพาะทางหรือด้านวิชาชีพวิศวกรรมโดยตรง

 

  •  บริษัทตรวจบ้านที่มี WEB-APPLICATION การตรวจบ้านเป็นของตัวเอง

ต.ตรวจบ้านเป็นบริษัทตรวจบ้านเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ออกแบบเว็บแอพลิเคชั่นในการตรวจบ้านของตัวเองขึ้นมาใช้ เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ที่เราได้พัฒนาระบบเว็บขึ้นมาผ่านกระบวนการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนการตรวจรับบ้าน ตั้งแต่การจองคิว การตรวจสอบหน้างานไปจนถึงการออกรายงานการตรวจ และปรับปรุงให้สมบูรณ์มาอย่างต่อเนื่อง มีการคิดวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของเว็บแอพพลิเคชั่นให้ครอบคลุมการตรวจรับบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพจากประสบการณ์ตรวจบ้านมาหลายพันหลัง ต.ตรวจบ้านให้ความสำคัญกับหัวใจหลักที่จำเป็นต่อตัวบ้านจริงๆ เรามี template ของรายการตรวจ Checklist งานระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล งานหลังคา และ การรั่วซึม ทำให้เราสามารถทำการตรวจสอบงานระบบหลักๆ ตัวบ้านได้ตามมาตรฐานและมีข้อมูลเกี่ยวกับงานระบบต่างๆ ของตัวบ้านไว้อ้างอิงเป็น Reference ให้กับเจ้าของบ้านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้านของตัวเอง สามารถใช้เป็นแนวทางป้องกันปัญหาและช่วยลดปัญหาที่จะเกิดหรือนำไปใช้งานได้จริงๆ มากกว่าการตรวจสอบและทํางานรายงานที่มีแค่รูปกับข้อบกพร่องหลายร้อยข้อ เพื่อให้เล่มรายงานหนาๆ ดูมีรายการดีเฟคเยอะ ซึ่ง 90% ของรายการดีเฟคหลายร้อยข้อ อาจจะมีแค่งานเก็บสีด่าง สีแตกร้าว เก็บงานยาแนว/ซิลิโคน ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่ใช่หัวใจสําคัญในการตรวจบ้าน
**ตัวอย่างเช่น ในส่วนของงานระบบสุขาภิบาล นอกจากจะตรวจสอบการติดตั้ง การทำงาน เรายังระบุตำแหน่งบ่อทุกบ่อที่มีว่าอยู่บริเวณไหนของบ้าน ในอนาคตหากเจ้าของบ้านต้องการจะต่อเติมบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็สามารถมาดูในเล่มรายงานได้ว่าบริเวณที่ต้องการต่อเติม มีบ่อพักฝังอยู่หรือไม่ หากมีควรจะมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปอย่างไร  


  • Checklist งานระบบหลักๆ ของบ้าน 

               ระบบไฟฟ้า 


             งานหลังคา


               การรั่วซึม

              ระบบสุขาภิบาล


  • จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO29110-4-3

ต.ตรวจบ้าน ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในรูปแบบบริษัท รับรองจากสภาวิศวกร จึงมั่นใจได้ในการทํางานเป็นระบบแบบมืออาชีพของเรา มีความน่าเชื่อถือ บุคลากรในบริษัทมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการตรวจ พนักงานทุกคนตรวจบ้านเป็นอาชีพหลัก ไม่ใช่งานเสริม และไม่ใช่พนักงานหรือคนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาตรวจรับงานตัวเอง

นอกจากนี้เมื่อปีที่ผ่านมา 2564 ต.ตรวจบ้าน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110-4-3 Software Life Cycle Profiles and Guidelines for Very Small Entities (VSEs) standards Part 4-3 (Service delivery) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพในด้านกระบวนการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิอย่างเป็นทางการ เรามุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นในการตรวจบ้าน เข้ามารองรับการทํางานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในการให้บริการตรวจรับบ้าน ทําให้เราเป็นบริษัทตรวจบ้านอันดับ 1 ที่ลูกค้าไว้วางใจให้ตรวจบ้านโครงการแบรนด์ชั้นนําต่างๆ และเป็นผู้นําด้านการตรวจบ้านอันดับต้นๆ ของประเทศ

  • รีวิวจาก Influencer มากมายหลายคนที่ใช้บริการตรวจรับบ้านกับ ต.ตรวจบ้าน

     รีวิวตรวจบ้านจาก Influencer มากมายจากหลายวงการที่ไว้วางใจให้ ต.ตรวจบ้าน ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของบ้านก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ ตรวจสอบโดยช่างตรวจที่มากประด้วยประสบการณ์รวมถึงการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์การตรวจที่ครบครัน ทำให้ ต.ตรวจบ้าน เป็นบริษัทตรวจบ้านอันดับ 1 ที่ลูกค้าบอกต่อมากที่สุด


รีวิวตรวจบ้านนักร้องชื่อดัง คุณป๊อบ ปองกูล


ริวิวตรวจบ้านคุณมอสและคุณเจีย จากช่อง Jasmio Channel


รีวิวตรวจบ้านคุณตู่ ปิยวดี  และคุณมาวิน จากช่อง MAWIN FINFERRR


รีวิวตรวจบ้านคุณเต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ


รีวิวตรวจบ้านคุณ ทัชชี่ จากช่อง Oppa Thuchy


รีวิวตรวจบ้านคุณจ๊ะ นงผณี


รีวิวตรวจบ้านคุณออน จากช่อง onnbaby
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ตารางวงจรและขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับใช้ภายในบ้าน

ตารางวงจรและขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับใช้ภายในบ้านRead More...

เรื่องที่เจอทุกบ้าน ตอนที่1 ระบบสุขาภิบาล

เรื่องที่เจอทุกบ้าน ตอนที่1 ระบบสุขาภิบาลRead More...

5 ข้อควรปฏิบัติ ปลอดภัยจากไฟฟ้าในบ้าน

Read More...

น้ำรั่วซึมในบ้านเกิดจากอะไรได้บ้าง?

Read More...