เราต่างจากที่อื่นอย่างไร What Makes US Different?

Create By : 12 มีนาคม 2565

เราต่างจากที่อื่นอย่างไร What Makes US Different?


ทำความเข้าใจการตรวจบ้านก่อนโอน 

*การตรวจรับบ้านก่อนโอนเป็นการตรวจสอบดีเฟคลักษณะทางภายภาพ เน้นฟังก์ชันการใช้งานของระบบต่างๆ ภายในบ้าน อย่างระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล การรั่วซึม งานหลังคา และงานสถาปัตยกรรมตกแต่ง ว่าติดตั้งก่อสร้างได้ตรงตามมาตรฐานและสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่หรือไม่ โดยเป็นการตรวจสอบด้วยสายตาและใช้เครื่องมืออุปกรณ์การตรวจต่างๆ  

**การตรวจสอบนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ถึงงานโครงสร้าง เสาเข็ม ฐานราก เนื่องจากบ้านได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นหนึ่งขั้นตอนการตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้ที่ซื้อบ้าน  และการตรวจสอบนี้ไม่สามารถรับประกันการตรวจได้ เนื่องจากเป็นการตรวจสอบดีเฟคของบ้านที่พบเจอขณะทำการตรวจสอบ ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม และไม่ใช่การตรวจทางเทคนิคเฉพาะทางหรือด้านวิชาชีพวิศวกรรมโดยตรง


บริษัทตรวจบ้านที่มี WEB-APPLICATION การตรวจบ้านเป็นของตัวเอง

ต.ตรวจบ้านเป็นบริษัทตรวจบ้านเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ออกแบบเว็บแอพลิเคชั่นในการตรวจบ้านของตัวเองขึ้นมาใช้ เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ที่เราได้พัฒนาระบบเว็บขึ้นมาผ่านกระบวนการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนการตรวจรับบ้านตั้งแต่จองคิวตรวจ การตรวจหน้างาน ไปจนถึงการออกรายงานการตรวจ และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง มีการคิดวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของเว็บแอพพลิเคชั่นให้ครอบคลุมการตรวจรับบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำในการใช้อุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย มีกล้องอินฟาเรดตรวจการรั่วซึมที่ตาเปล่ามองไม่เห็น และบินโดรนตรวจงานหลังคาทุกหลัง

จากประสบการณ์ตรวจบ้านมาหลายพันหลัง ต.ตรวจบ้านให้ความสำคัญกับหัวใจหลักที่จำเป็นต่อตัวบ้านจริงๆ เรามี template ของรายการตรวจ เช็คลิสระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล งานหลังคา และ การรั่วซึม ทำให้เราสามารถทำการตรวจสอบงานระบบหลักๆ ตัวบ้านได้ตามมาตรฐาน และมีรายละเอียดต่างๆ ของงานระบบหลักๆ ของตัวบ้านไว้อ้างอิงเป็น Reference ให้กับเจ้าของบ้านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้านของตัวเอง สามารถใช้เป็นแนวทางป้องกันปัญหาและช่วยลดปัญหาที่จะเกิด หรือสามาถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ มากกว่าการตรวจสอบและทํางานรายงานที่มีแค่รูปกับข้อบกพร่องหลายร้อยข้อ เพื่อให้เล่มรายงานหนาๆ ดูมีรายการดีเฟคเยอะ ซึ่ง 90% ของรายการดีเฟคหลายร้อยข้อ อาจจะเป็นในเรื่องความสวยงาม สีด่าง สีแตกร้าว งานยาแนว ซิลิโคน ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่ใช่หัวใจสําคัญในการตรวจบ้าน  


**เช่น งานระบบสุขาภิบาล นอกจากจะตรวจสอบการติดตั้ง การทำงาน เรายังระบุตำแหน่งบ่อทุกบ่อที่มีว่าอยู่บริเวณไหนของบ้าน ในอนาคตหากเจ้าของบ้านต้องการจะต่อเติมบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็สามารถมาดูในเล่มรายงานได้ว่าบริเวณที่ต้องการต่อเติม มีบ่อพักฝังอยู่หรือไม่ หากมีควรจะมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปอย่างไร


จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO29110-4-3 Service Delivery

ต.ตรวจบ้าน จดทะเบียนเป็นบริษัทและได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในรูปแบบนิติบุคคล รับรองจากสภาวิศวกร จึงมั่นใจได้ในการทํางานเป็นระบบแบบมืออาชีพของเรา มีความน่าเชื่อถือ บุคลากรในบริษัทมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการตรวจ พนักงานทุกคนตรวจบ้านเป็นอาชีพหลัก ไม่ใช่พนักงานหรือคนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาตรวจรับงานตัวเอง

นอกจากนี้เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ต.ตรวจบ้าน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110-4-3 Software Life Cycle Profiles and Guidelines for Very Small Entities (VSEs) standards Part 4-3 (Service delivery) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพในด้านกระบวนการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิอย่างเป็นทางการ เรามุ่งเน้น การให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นในการตรวจบ้าน เข้ามารองรับการทํางานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในการให้บริการตรวจรับบ้าน ทําให้เราเป็นบริษัทตรวจบ้านอันดับ 1 ที่ลูกค้าบอกต่อมากที่สุด ไว้วางใจเลือกใช้บริการให้ตรวจบ้านโครงการแบรนด์ชั้นนําต่างๆ และเป็นผู้นําด้านการตรวจบ้านอันดับต้นๆ ของประเทศ

Review ตรวจบ้านจากลูกค้าที่เลือก ต.ตรวจบ้าน ดารา Influencer มากมายหลายคนที่ใช้บริการตรวจรับบ้านกับ ต.ตรวจบ้าน

รีวิวตรวจบ้านหมอริท เรืองฤทธิ์

https://youtu.be/Z1k8_9TTiAQ


รีวิวตรวจบ้านคุณป๊อบ ปองกูล

https://youtu.be/67gfVzG_5O4


รีวิวตรวจบ้านคุณตู่ ปิยวดี และคุณมาวิน

https://youtu.be/AJKDDf57oZ4


รีวิวตรวจบ้านคุณเต๋า เศรษฐพงศ์

https://youtu.be/H_KsxaBh6GI


รีวิวตรวจบ้านครั้งแรกกับ ต.ตรวจบ้าน

https://youtu.be/YsGW-3vk89g


ริวิวตรวจบ้านคุณมอสและคุณเจีย Jasmio Channel

https://youtu.be/8B-AzF9qI5I


รีวิวตรวจบ้าน Oppa Thuchy

https://youtu.be/oOj5JxDaXxk


รีวิวตรวจบ้านคุณจ๊ะ นงผณี

https://youtu.be/qd9GUKTr4g8


รีวิวตรวจบ้านจากช่อง AOBVenture

https://youtu.be/vvqQcDpOmJc


รีวิวตรวจคอนโดคุณออน onnbaby

https://youtu.be/dI0kI1x3Bio

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด Read More...

10 อันดับ บ้านแพงที่สุด ที่ตรวจโดย ต.ตรวจบ้าน

Read More...

วิธีตรวจสอบการป้องกันความร้อน ของฉนวนกันความร้อน โดยกล้องวัดอุณหภูมิ

Read More...

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า Read More...