ตารางวงจรและขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับใช้ภายในบ้าน

Create By : 2 เมษายน 2565


ตารางข้อมูลวงจรและขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับใช้ภายในบ้าน 

มีข้อมูลการเลือกขนาดอุปกรณ์Satetyทางไฟฟ้า เบรกเกอร์และสายไฟของแอร์และเครื่องทำอุ่นในบ้านเพื่อความสบายใจ..ปลอดภัยในการใช้งานระยะยาว


หน้าฝนมาเยือนแล้ว เช็ค3จุดเสี่ยงรั่วซึม

Read More...

การตรวจสอบสาย LAN

การตรวจสอบสาย LAN Read More...

5 ข้อควรปฏิบัติ ปลอดภัยจากไฟฟ้าในบ้าน

Read More...