ตรวจบ้านกับ ต.ตรวจบ้าน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท

Create By : 5 พฤศจิกายน 2563

"ตรวจบ้านก็ลดหย่อนภาษีได้!"ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีรูปแบบเต็มเพื่อนำไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี โครงการ "ช็อปดี มีคืน" ตามมาตรการของรัฐ 

เงื่อนไข

- ใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุด 30,000 บาท ในปีภาษี 2563 (รับคืนภาษีตามอัตราเงินได้ตามจริง) 

- สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รวมถึงบริการจาก ต.ตรวจบ้าน ตั้งแต่วันนี้ - 31ธันวาคม 2563 นี้นะคะ


การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ Read More...

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน Read More...

วิธีเลือกแทงค์น้ำ ให้เหมาะกับการใช้งานในบ้าน

Read More...

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด Read More...