บริการของเรา

ตรวจบ้านต้องทำอย่างไร ?

รายละเอียดที่ต้องตกลง และ เตรียมก่อนตรวจบ้าน

ดูรายละเอียด

ทำไมต้องเลือก ต.ตรวจบ้าน

1.บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์และโปร่งใส ไม่ใช่คนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ออกมารับงานเองหรือตรวจงานโครงการตัวเอง

2 ตรวจครบทุกฟังก์ชันการใช้งานหลักพร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการตรวจเพื่อความแม่นยำ

3.เราตรวจบ้านทุกวันเป็นอาชีพหลัก "ไม่ใช่งานเสริม"

4.ตรวจด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญงานจริง ไม่ใช้คำว่าวิศวกรมาหากิน

5.ไม่เน้นล่ารายการ Defect เพื่อให้รายงานดูหนาหรือเยอะ

6.บริษัทรับงานเองและไม่มีการส่งงานต่อให้ซับกินค่าหัวคิว

7. คติของเรา “ตรวจจริง เห็นกับตา ไปพร้อมลูกค้า”


ข่าวสาร

บทความ