สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

Create By : 14 ตุลาคม 2565        ภายในบล็อกไฟ จะประกอบไปด้วยสายไฟ 5 เส้น ได้แก่ สายไลน์ 3 เส้น (น้ำตาล ดำ เทา ตามลำดับ) สายนิวทรัล (สีฟ้า) และสายกราวน์ (สีเขียวแถบเหลือง) อ่านเกี่ยวกับสีของสายไฟเพิ่มเติม ได้ที่ สีสายไฟ และในการจะติดตั้ง EV Charger มีสิ่งที่ควรรู้ดังนี้

1. ควรเลือกมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีพิกัดกระแสที่เหมาะสม ให้รองรับกับรถยนต์ไฟฟ้า (ซึ่งมิเตอร์ไฟฟ้ามี 2 ประเภท อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU)  โดยรถยนต์ไฟฟ้า จะใช้กระแสไฟฟ้าขณะชาร์จประมาณ 8A ถึง 16A ต่อเนื่องจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็ม ดังนั้นมิเตอร์ไฟฟ้าควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 A หรือเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ใหญ่ขึ้นเป็น 30(100) A ระบบไฟ 1 เฟสหรือ 3 เฟส ก็ได้ เพื่อป้องกันการใช้ไฟฟ้าจนเกิดพิกัด

2. ขนาดสายเมน และเมนเบรกเกอร์ สำหรับสายเมนควรปรับให้สอดคล้องกับขนาดของเมนเบรกเกอร์ และเมนเบรกเกอร์ ควรปรับให้สอดคล้องกับโหลดไฟฟ้าทั้งหมดภายในตู้ ซึ่งรวมกับโหลด EV Charger ด้วย โดยจะมีหลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

3. ต้องติดตั้งเบรกเกอร์แยกสำหรับ EV Charger โดยแยกใช้งานกับเครื่องไฟฟ้าอื่นๆ และควรใช้เบรกเกอร์กันดูดที่มีระบบตัดไฟรั่ว

4. โดยตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.) ระบุไว้ว่า สามารถติดตั้งตู้ไฟฟ้าสำหรับ EV Charger แยกจากตู้ไฟฟ้าหลักภายในบ้านได้


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger