สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

Create By : 14 ตุลาคม 2565        ภายในบล็อกไฟ จะประกอบไปด้วยสายไฟ 5 เส้น ได้แก่ สายไลน์ 3 เส้น (น้ำตาล ดำ เทา ตามลำดับ) สายนิวทรัล (สีฟ้า) และสายกราวน์ (สีเขียวแถบเหลือง) อ่านเกี่ยวกับสีของสายไฟเพิ่มเติม ได้ที่ สีสายไฟ และในการจะติดตั้ง EV Charger มีสิ่งที่ควรรู้ดังนี้

1. ควรเลือกมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีพิกัดกระแสที่เหมาะสม ให้รองรับกับรถยนต์ไฟฟ้า (ซึ่งมิเตอร์ไฟฟ้ามี 2 ประเภท อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU)  โดยรถยนต์ไฟฟ้า จะใช้กระแสไฟฟ้าขณะชาร์จประมาณ 8A ถึง 16A ต่อเนื่องจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็ม ดังนั้นมิเตอร์ไฟฟ้าควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 A หรือเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ใหญ่ขึ้นเป็น 30(100) A ระบบไฟ 1 เฟสหรือ 3 เฟส ก็ได้ เพื่อป้องกันการใช้ไฟฟ้าจนเกิดพิกัด

2. ขนาดสายเมน และเมนเบรกเกอร์ สำหรับสายเมนควรปรับให้สอดคล้องกับขนาดของเมนเบรกเกอร์ และเมนเบรกเกอร์ ควรปรับให้สอดคล้องกับโหลดไฟฟ้าทั้งหมดภายในตู้ ซึ่งรวมกับโหลด EV Charger ด้วย โดยจะมีหลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

3. ต้องติดตั้งเบรกเกอร์แยกสำหรับ EV Charger โดยแยกใช้งานกับเครื่องไฟฟ้าอื่นๆ และควรใช้เบรกเกอร์กันดูดที่มีระบบตัดไฟรั่ว

4. โดยตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.) ระบุไว้ว่า สามารถติดตั้งตู้ไฟฟ้าสำหรับ EV Charger แยกจากตู้ไฟฟ้าหลักภายในบ้านได้


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า Read More...

10 ไม้ประดับยอดนิยมตกแต่งบ้าน

Read More...

การตรวจสอบสาย LAN

การตรวจสอบสาย LAN Read More...

เรื่องที่เจอทุกบ้าน ตอนที่1 ระบบสุขาภิบาล

เรื่องที่เจอทุกบ้าน ตอนที่1 ระบบสุขาภิบาลRead More...