10 ข้อบกพร่อง งานหลังคาที่พบบ่อย

Create By : 20 เมษายน 2562

10 ข้อบกพร่องงานหลังคาที่พบเจอได้บ่อยและไม่ควรปล่อยผ่าน  


1. ไม่ปิดฝากล่องครอบสายไฟ  

80% จากการตรวจบ้านของเราพบว่าไม่มีการปิดฝาเเผ่นเหล็กของกล่องสายไฟ 2. การปูฉนวนกันความร้อน3. แผ่นสะท้อนความร้อนฉีกขาด


4. คราบน้ำรั่ว5. ฝุ่นจากการขัดปาเก้ 


6. ร้อยท่อเฟล็กซ์สายไฟ


7. รูนกเข้า8. แผ่นมุงหลังคาแตกบิ่น


9. การจัดเรียงแผ่นหลังคา 


10. สิ่งไม่พึงประสงค์บนหลังฝ้าเรื่องที่เจอทุกบ้าน ตอนที่1 ระบบสุขาภิบาล

เรื่องที่เจอทุกบ้าน ตอนที่1 ระบบสุขาภิบาลRead More...