วิธีเลือกแทงค์น้ำ ให้เหมาะกับการใช้งานในบ้าน

Create By : 22 กันยายน 2564


ในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหล ไม่มีน้ำใช้ การมีถังเก็บน้ำ สำรองน้ำไว้ใช้จะดีกว่า สำหรับถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำนั้นก็มีให้เลือกใช้มากมายหลายแบบ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของการใช้งาน ประเภทวัสดุ การติดตั้ง ต.ตรวจบ้านมีวิธีเลือกถังเก็บน้ำมาแนะนำให้กับทุกบ้าน เพื่อเป็นการติดตั้งให้เหมาะสมกับบ้านและการใช้งาน


ประเภทวัสดุของถังเก็บน้ำ


คำนวณขนาดถังเก็บน้ำให้เหมาะกับการใช้งาน 


วิธีดูขนาดถังเก็บน้ำและข้อมูลผลิตภัณฑ์