อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

Create By : 14 ตุลาคม 2565


อาการที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เมื่อถูกไฟฟ้าดูด ได้แก่

1. กระแสน้อยกว่า 0.5 mA ไม่รู้สึกอะไร

2. กระแส 0.5-2 mA รู้สึกกระตุกเล็กน้อย

3. กระแส 2-10 mA กล้ามเนื้อหดตัว และมีการกระตุกปานกลาง

4. กระแส 10-25 mA เจ็บปวดกล้ามเนื้อ และเกร็ง

5. กระแส 25-50 mA กล้ามเนื้อเกร็ง และมีการกระตุกรุนแรง

6. กระแส 50-100 mA หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจทำให้เสียชีวิตได้

7. กระแสมากกว่า 100 mA หัวใจหยุดเต้น เนื้อและผิวหนังไหม้


        ซึ่งสามารถป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด ได้โดยการติดตั้งเบรกเกอร์กันดูด และตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดก่อนใช้งาน ซึ่งวิธีการตรวจสอบ ได้แก่ การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด และ การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น อีกทั้งต้องมีการติดตั้งสายดิน และตรวจสอบสายดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันสายดินหลุดออกจากหลักดิน ด้วยการ ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger