วิธีตรวจสอบการป้องกันความร้อน ของฉนวนกันความร้อน โดยกล้องวัดอุณหภูมิ

Create By : 6 กุมภาพันธ์ 2562


                                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=ey8SI4K-Bg8