สีสายไฟ

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        สีของสายไฟ ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้สายไฟมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล จึงได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนสีจาก มอก.11-2531 เป็น มอก.11-2553

        โดยหากเป็นระบบไฟ 1 เฟส สายไลน์ จากสีดำ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล หรือสัญลักษณ์ L


        หากเป็นระบบไฟ 3 เฟส สายไลน์ จากสีดำ แดง น้ำเงิน เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ดำ เทา หรือสัญลักษณ์ L1, L2, L3 ตามลำดับ สายนิวทรัล จากสีขาวหรือสีเทา เปลี่ยนเป็นสีฟ้า หรือสัญลักษณ์ N และสายกราวน์จะเป็นสีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลือง หรือสัญลักษณ์ PE, E, G


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger