ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        มิเตอร์แบบปกติ จะคิดค่าไฟแบบ Progessive rate หรือแบบอัตราก้าวหน้า ราคาค่าไฟจะสูงขึ้นตามการใช้งาน ยิ่งใช้เยอะ ราคาต่อหน่วย ก็จะยิ่งสูงขึ้น


        มิเตอร์แบบ TOU (Time of Use) คิดราคาค่าไฟตามช่วงเวลาที่ใช้ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง

1. ช่วง On Peak คือช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟมาก ได้แก่ ช่วงเวลา 09.00-22.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ วันหยุดชดเชยและวันพืชมงคลที่ตรงกับจันทร์-ศุกร์ โดยราคาค่าไฟจะสูง ประมาณ 5.2674 บาท/หน่วย

2. ช่วง Off Peak คือช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟน้อย ได้แก่ ช่วงเวลา 22.00-09.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ 00.00-24.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดราชการ วันพืชมงคลที่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่รวมวันหยุดชดเชย โดยราคาค่าไฟจะต่ำ ประมาณ 2.1827 บาท/หน่วย

        

        หรือก็คือ ยิ่งเปลี่ยนมาใช้ไฟในช่วง Off Peak ได้ ก็ยิ่งประหยัดไฟ หากใครที่ใช้มิเตอร์แบบเก่าแล้วอยากเปลี่ยนมาใช้แบบ TOU สามารถติดต่อขอเปลี่ยนได้ที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เลย โดยมิเตอร์แบบ TOU เหมาะกับบ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้ามากในช่วง Off Peak หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถจัดการการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมตามช่วงเวลาที่ได้รับประโยชน์ได้


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

10 ข้อบกพร่อง งานหลังคาที่พบบ่อย

Read More...

ทำไมต้องใช้ โดรน ตรวจหลังคา

Read More...

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ Read More...

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น Read More...