ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

Create By : 14 ตุลาคม 2565

        

        ค่าไฟจะมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าฐาน, ค่า Ft และค่า vat 7% ซึ่งค่าไฟฟ้าฐาน คือ ค่าไฟที่เราใช้กันตามปกติ ค่า Ft หรือค่าไฟฟ้าผันแปร มีการปรับขึ้นลง เนื่องจากต้นทุนที่นำมาผลิตเป็นไฟฟ้า เช่น เชื้อเพลิง และอีกสาเหตุหนึ่งคือ การซื้อไฟฟ้าที่นอกเหนือจากการไฟฟ้าสามารถควบคุมได้ อาจเป็นการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน


        โดยค่า Ft นี้ จะมีการปรับปรุงทุกๆ 4 เดือน ในประเทศไทยจะมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน และจะทำหน้าที่ปรับค่าไฟฟ้า ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ค่า Ft จะอยู่ที่ 24.77 สต./หน่วย แต่ในส่วนของเดือนกันยายน-ธันวาคม ค่า Ft จะปรับขึ้นเป็น 93.43 สต./หน่วย


        ในการคิดค่าไฟ จะนำ (ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft)/จำนวนหน่วยที่ใช้ จะออกมาเป็นจำนวนเงิน/หน่วย ซึ่งค่าไฟ จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของมิเตอร์ที่ใช้ ซึ่งมิเตอร์มี 2 ประเภท ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

3 ขั้นตอน ดูแลรักษาบ่อดักไขมัน

Read More...

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์ Read More...

สีสายไฟ

สีสายไฟ Read More...

เรื่องที่เจอทุกบ้าน ตอนที่1 ระบบสุขาภิบาล

เรื่องที่เจอทุกบ้าน ตอนที่1 ระบบสุขาภิบาลRead More...