ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

Create By : 14 ตุลาคม 2565

        

        ค่าไฟจะมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าฐาน, ค่า Ft และค่า vat 7% ซึ่งค่าไฟฟ้าฐาน คือ ค่าไฟที่เราใช้กันตามปกติ ค่า Ft หรือค่าไฟฟ้าผันแปร มีการปรับขึ้นลง เนื่องจากต้นทุนที่นำมาผลิตเป็นไฟฟ้า เช่น เชื้อเพลิง และอีกสาเหตุหนึ่งคือ การซื้อไฟฟ้าที่นอกเหนือจากการไฟฟ้าสามารถควบคุมได้ อาจเป็นการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน


        โดยค่า Ft นี้ จะมีการปรับปรุงทุกๆ 4 เดือน ในประเทศไทยจะมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน และจะทำหน้าที่ปรับค่าไฟฟ้า ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ค่า Ft จะอยู่ที่ 24.77 สต./หน่วย แต่ในส่วนของเดือนกันยายน-ธันวาคม ค่า Ft จะปรับขึ้นเป็น 93.43 สต./หน่วย


        ในการคิดค่าไฟ จะนำ (ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft)/จำนวนหน่วยที่ใช้ จะออกมาเป็นจำนวนเงิน/หน่วย ซึ่งค่าไฟ จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของมิเตอร์ที่ใช้ ซึ่งมิเตอร์มี 2 ประเภท ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

12 ข้อบกพร่อง งานหลังคาที่พบบ่อย

Read More...

ก่อนติดแอร์ฝังฝ้า ควรรู้อะไรบ้าง?

Read More...

10 อันดับ บ้านแพงที่สุด ที่ตรวจโดย ต.ตรวจบ้าน

Read More...