การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        ภายในบล็อกเครื่องทำน้ำอุ่น จะมีสายไฟ 3 เส้น ได้แก่สายไลน์ สายนิวทรัล และสายกราวน์อย่างละ 1 เส้น


        ในการตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ขนาดของสายไฟที่เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์ เช่น หากใช้เบรกเกอร์ขนาด 32A ควรใช้สายไฟขนาด 6 ตร.มม. อ่านวิธีการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์ ได้ที่ หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

        โดยในการตรวจสอบจะใช้เครื่อง RCD/Loop tester มีวิธีการดังนี้ 

1. สวมถุงมือกันไฟฟ้าและปลดเบรกเกอร์ลง 


2. ตรวจสอบกระแสในสายไฟ เพื่อป้องกันการถูกไฟดูดเมื่อมีไฟรั่ว ซึ่งอันตรายของไฟดูด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด


3. ปอกสายไฟ และหนีบสายทั้ง 3 เส้นกับสายไฟ (แดง-สายไลน์, ดำ-สายนิวทรัล, เขียว-สายกราวน์)


4. ปรับโหมดไปที่ RCD x1 และทำการทดสอบด้วยการกดปุ่ม Measure


5. สังเกตค่ากระแสไฟฟ้า หลังจากเบรกเกอร์ Trip ซึ่งไม่ควรเกิน 30 mA


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??Read More...

การอ่านตารางโหลด

การอ่านตารางโหลด Read More...

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด Read More...

สีสายไฟ

สีสายไฟ Read More...