การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        ภายในบล็อกเครื่องทำน้ำอุ่น จะมีสายไฟ 3 เส้น ได้แก่สายไลน์ สายนิวทรัล และสายกราวน์อย่างละ 1 เส้น


        ในการตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ขนาดของสายไฟที่เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์ เช่น หากใช้เบรกเกอร์ขนาด 32A ควรใช้สายไฟขนาด 6 ตร.มม. อ่านวิธีการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์ ได้ที่ หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

        โดยในการตรวจสอบจะใช้เครื่อง RCD/Loop tester มีวิธีการดังนี้ 

1. สวมถุงมือกันไฟฟ้าและปลดเบรกเกอร์ลง 


2. ตรวจสอบกระแสในสายไฟ เพื่อป้องกันการถูกไฟดูดเมื่อมีไฟรั่ว ซึ่งอันตรายของไฟดูด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด


3. ปอกสายไฟ และหนีบสายทั้ง 3 เส้นกับสายไฟ (แดง-สายไลน์, ดำ-สายนิวทรัล, เขียว-สายกราวน์)


4. ปรับโหมดไปที่ RCD x1 และทำการทดสอบด้วยการกดปุ่ม Measure


5. สังเกตค่ากระแสไฟฟ้า หลังจากเบรกเกอร์ Trip ซึ่งไม่ควรเกิน 30 mA


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

สีสายไฟ

สีสายไฟ Read More...

ติดตะแกรงบ่อพักระบายน้ำ ป้องกันงูโผล่ชักโครกได้

Read More...

***ตรวจเองง๊ายง่าย by ต.ตรวจบ้าน ep.2 ตรวจเต้ารับไฟเเบบง๊ายง่าย**

Read More...

10 ข้อบกพร่อง งานหลังคาที่พบบ่อย

Read More...