การตรวจสอบสาย LAN

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        กล่องรวมสัญญาณ จะอยู่บริเวณตู้ไฟฟ้า ซึ่งภายในกล่อง จะประกอบไปด้วย 1. สาย TV เป็นสายสีขาว (RG6) 2. สาย TEL มีสีเหลืองออกครีม 3. สาย LAN มักจะเป็นสีขาว และมีสาย 8 เส้นอยู่ด้านใน 4. สาย Fiber เป็นสายสีดำ ใช้ในการต่อเข้า Router ในการขยายสัญญาณ สามารถตรวจสอบการเข้าสัญญาณของสาย LAN ได้โดยการใช้เครื่อง Network Cable Tester โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ต้องทำการเข้าหัวสายแลนที่ต้องการทดสอบให้เรียบร้อยก่อน


2. เสียบสายแลนด้านส่งสัญญาณเข้ากับตัวรับสัญญาณ


3. เสียบสายแลนจากเครื่องเข้ากับเต้ารับด้านรับสัญญาณ


4. เลือกคำสั่ง Wiremap ในการทดสอบ


5. หากสายแลนมีการต่อที่ถูกต้อง หน้าจอจะแสดง PASS และเรียงเลข 1-8 ถูกต้อง หากมีการต่อสาย 8 เส้นสลับกัน เครื่องก็จะขึ้น Fail และบอกว่าสายเส้นใดที่ต่อผิด โดยสายทั้ง 8 เส้น จะต้องต่อตรงคู่กัน

       

        และสามารถตรวจสอบโดยใช้เครื่อง Cable Tester ได้ มีขั้นตอนเหมือนกับการใช้เครื่อง Network Cable Tester โดยสามารถตรวจสอบได้ว่า มีการเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณอยู่หรือไม่ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ลำดับของสายทั้ง 8 เส้น เชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger