สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        สวิตซ์ไฟหรือเต้ารับอาร์ก เกิดจากการที่เข้าสายไฟไม่แน่น เต้ารับหลวม ไม่แน่นพอ จึงมีโพรงอากาศ วัสดุที่ใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าไม่ได้คุณภาพ การต่อสายไฟไม่ดี (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อขั้วเต้ารับ ได้ที่ การตรวจสอบขั้วเต้ารับ) หรือหน้าสัมผัสของสวิตซ์สกปรก มีมดเข้าไปทำรัง ทำให้กระแสไฟเดินไม่สะดวก การส่งกระแสไฟขาดหาย และเกิดการอาร์ก มีเสียงดังเหมือนไฟช็อต โดยเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่มีตัวแปลงไฟหรือแบตเตอรี่ ไม่ได้ปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเสียบปลั๊ก กระแสไฟฟ้าไหลไปที่อุปกรณ์อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้สายไฟมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดความร้อน และความร้อนสะสมอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้


        ป้องกันได้โดยการ เลือกสวิตซ์ไฟหรือเต้ารับที่มีคุณภาพ ไม่ใช้เต้ารับที่เก่าเกินไป หรือไม่ได้คุณภาพ เลือกปลั๊กพ่วงหรือปลั๊กรางที่มีสวิตซ์บนปลั๊กแต่ละรู ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนเสียบทุกครั้ง และต่อพ่วงอุปกรณ์ให้ถูกวิธีอ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

การอ่านตารางโหลด

การอ่านตารางโหลด Read More...

ตรวจบ้านกับ ต.ตรวจบ้าน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท

Read More...

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด Read More...