สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        สวิตซ์ไฟหรือเต้ารับอาร์ก เกิดจากการที่เข้าสายไฟไม่แน่น เต้ารับหลวม ไม่แน่นพอ จึงมีโพรงอากาศ วัสดุที่ใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าไม่ได้คุณภาพ การต่อสายไฟไม่ดี (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อขั้วเต้ารับ ได้ที่ การตรวจสอบขั้วเต้ารับ) หรือหน้าสัมผัสของสวิตซ์สกปรก มีมดเข้าไปทำรัง ทำให้กระแสไฟเดินไม่สะดวก การส่งกระแสไฟขาดหาย และเกิดการอาร์ก มีเสียงดังเหมือนไฟช็อต โดยเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่มีตัวแปลงไฟหรือแบตเตอรี่ ไม่ได้ปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเสียบปลั๊ก กระแสไฟฟ้าไหลไปที่อุปกรณ์อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้สายไฟมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดความร้อน และความร้อนสะสมอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้


        ป้องกันได้โดยการ เลือกสวิตซ์ไฟหรือเต้ารับที่มีคุณภาพ ไม่ใช้เต้ารับที่เก่าเกินไป หรือไม่ได้คุณภาพ เลือกปลั๊กพ่วงหรือปลั๊กรางที่มีสวิตซ์บนปลั๊กแต่ละรู ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนเสียบทุกครั้ง และต่อพ่วงอุปกรณ์ให้ถูกวิธีอ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger