ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

Create By : 14 ตุลาคม 2565

        

        ฉลากแบบเก่า จะแสดงความประหยัดไฟด้วยตัวเลข ตั้งแต่ 1-5 ยิ่งมีตัวเลขมาก ก็แปลว่ายิ่งประหยัดไฟ


        แต่ฉลากแบบใหม่ จะเริ่มต้นด้วยเลข 5 แต่เพิ่มเติมคือ มีดาว 3 ดวง โดยดาวแต่ละดวง จะแสดงถึงความประหยัดไฟมากขึ้นประมาณ 5-10% หากมีดาวเยอะ แสดงว่ายิ่งประหยัดไฟ โดยมีการปรับหน้าฉลาก ให้เห็นถึงค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละปี รวมถึงค่าประสิทธิภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยทั้งสองค่านี้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รุ่นใกล้ๆกันได้ ด้านล่างของฉลาก จะมีเว็บไซต์ของกฟผ. http://labelno5.egat.co.th ที่รวบรวมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากกฟผ. เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปศึกษาเองได้ รวมถึงมีรายละเอียดของฉลากต่างๆ


        หากมีการหมั่นล้างหรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เป็นประจำ เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ก็จะทำให้ช่วยประหยัดไฟได้อีกทาง


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

การตรวจสอบสาย LAN

การตรวจสอบสาย LAN Read More...

10 อันดับ บ้านแพงที่สุด ที่ตรวจโดย ต.ตรวจบ้าน

Read More...

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส Read More...

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน Read More...