ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

Create By : 14 ตุลาคม 2565

        

        ฉลากแบบเก่า จะแสดงความประหยัดไฟด้วยตัวเลข ตั้งแต่ 1-5 ยิ่งมีตัวเลขมาก ก็แปลว่ายิ่งประหยัดไฟ


        แต่ฉลากแบบใหม่ จะเริ่มต้นด้วยเลข 5 แต่เพิ่มเติมคือ มีดาว 3 ดวง โดยดาวแต่ละดวง จะแสดงถึงความประหยัดไฟมากขึ้นประมาณ 5-10% หากมีดาวเยอะ แสดงว่ายิ่งประหยัดไฟ โดยมีการปรับหน้าฉลาก ให้เห็นถึงค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละปี รวมถึงค่าประสิทธิภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยทั้งสองค่านี้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รุ่นใกล้ๆกันได้ ด้านล่างของฉลาก จะมีเว็บไซต์ของกฟผ. http://labelno5.egat.co.th ที่รวบรวมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากกฟผ. เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปศึกษาเองได้ รวมถึงมีรายละเอียดของฉลากต่างๆ


        หากมีการหมั่นล้างหรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เป็นประจำ เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ก็จะทำให้ช่วยประหยัดไฟได้อีกทาง


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

พาตรวจผนังรั่วซึม ความชื้นสะสมจนวอลล์เปเปอร์ขึ้นเชื้อรา!

Read More...

ตารางวงจรและขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับใช้ภายในบ้าน

ตารางวงจรและขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับใช้ภายในบ้านRead More...

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU Read More...

การอ่านตารางโหลด

การอ่านตารางโหลด Read More...