การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

Create By : 14 ตุลาคม 2565


โดยจะใช้กล้องอินฟาเรดในการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เสียบกล้องเข้ากับโทรศัพท์


2. เปิดแอพพลิเคชั่นสำหรับถ่ายภาพ


3. เปลี่ยนฟังก์ชันเป็น Amber


4. บริเวณที่มีสีสว่าง คือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง


        สายไฟชนิด PVC (IEC01) สามารถทนความร้อนได้ถึง 70 องศาเซลเซียส เพราะฉะนั้นอุณหภูมิภายในตู้ไฟต้องไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส เนื่องจากหากสายไฟมีอุณหภูมิสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้สายไฟละลาย เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และนำไปสู่เพลิงไหม้ได้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจตู้ไฟฟ้า ได้ที่ การตรวจตู้ไฟฟ้า)


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจสอบขั้วเต้ารับRead More...

เราต่างจากที่อื่นอย่างไร What Makes US Different?

Read More...

5 ต้นไม้ปลูกในบ้านได้ ดูแลง่ายและช่วยกรองฝุ่น PM 2.5

Read More...

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด Read More...