การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        หลักดินจะอยู่ในบ่อพักสายดิน บริเวณรอบบ้าน โดยในบ่อจะมีหลักดินและสายกราวน์ที่ต่อมาจากตู้ไฟภายในบ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ คือ Earth Tester ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาค่าความต้านทานของหลักดิน โดยมีขั้นตอนในการตรวจวัด ดังนี้

1. นำสายสีดำต่อกับเครื่อง และคีบหลักดินที่ต้องการวัดค่า


2. นำสายสีเหลืองคีบหมุดที่ปักระยะห่างจากหลักดิน 5 เมตร


3. นำสายสีแดงคีบหมุดที่ปักระยะห่างจากหลักดิน 10 เมตร


4. กดปุ่ม Measure เพื่อทำการวัดค่า


5. ค่าที่วัดได้จะแสดงผ่านหน้าจอ ซึ่งตามค่ามาตรฐานของค่าความต้านทานหลักดินที่กำหนด ต้องมีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม


        นอกจากจะต้องตรวจวัดค่าความต้านทานของหลักดินแล้ว ยังต้องหมั่นตรวจสอบด้วยว่า สายดินหลุดออกจากหลักดินหรือไม่ ด้วยการ ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger