การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        หลักดินจะอยู่ในบ่อพักสายดิน บริเวณรอบบ้าน โดยในบ่อจะมีหลักดินและสายกราวน์ที่ต่อมาจากตู้ไฟภายในบ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ คือ Earth Tester ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาค่าความต้านทานของหลักดิน โดยมีขั้นตอนในการตรวจวัด ดังนี้

1. นำสายสีดำต่อกับเครื่อง และคีบหลักดินที่ต้องการวัดค่า


2. นำสายสีเหลืองคีบหมุดที่ปักระยะห่างจากหลักดิน 5 เมตร


3. นำสายสีแดงคีบหมุดที่ปักระยะห่างจากหลักดิน 10 เมตร


4. กดปุ่ม Measure เพื่อทำการวัดค่า


5. ค่าที่วัดได้จะแสดงผ่านหน้าจอ ซึ่งตามค่ามาตรฐานของค่าความต้านทานหลักดินที่กำหนด ต้องมีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม


        นอกจากจะต้องตรวจวัดค่าความต้านทานของหลักดินแล้ว ยังต้องหมั่นตรวจสอบด้วยว่า สายดินหลุดออกจากหลักดินหรือไม่ ด้วยการ ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

แจกฟรี!!! เอกสารความรู้เกี่ยวกับการตรวจบ้าน

Read More...

12 ข้อบกพร่อง งานหลังคาที่พบบ่อย

Read More...

10 ข้อบกพร่อง งานหลังคาที่พบบ่อย

Read More...

วิธีเลือกแทงค์น้ำ ให้เหมาะกับการใช้งานในบ้าน

Read More...