หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        หน้ากากบัสบาร์ เป็นแผ่นอะคลิลิกที่ติดไว้หน้าบัสบาร์ โดยมีไว้เพื่อป้องกันการสัมผัสสายไฟโดยตรงเวลาซ่อมแซม และมีไว้เพื่อป้องกันสัตว์ต่างๆ เช่น จิ้งจก ไม่ให้มาสัมผัสกับบัสบาร์โดยตรง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ หากไม่มีการติดตั้งหน้ากากบัสบาร์ ควรให้ช่างไฟที่มีประสบการณ์มาติดตั้งเพิ่มเติมให้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


        นอกจากหน้ากากบัสบาร์ ยังมีแผ่นกั้นเฟส ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกัน คือเป็นฉนวนที่ติดตั้งไว้ระหว่างสายไฟแต่ละเฟส เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง และป้องกันการสัมผัสกันของสายไฟ ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งของตัวนำประธานในตู้ไฟ


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger

วิธีตรวจสอบการรั่วซึมโดยกล้องวัดอุณหภูมิ

Read More...

ทำไมต้องใช้ โดรน ตรวจหลังคา

Read More...

วิธีตรวจสอบการป้องกันความร้อน ของฉนวนกันความร้อน โดยกล้องวัดอุณหภูมิ

Read More...

บริการติดตั้งตะแกรงกันงู หนู ที่บ่อพักระบายน้ำ

หมดกังวลงูโผล่ชักโครก บริการติดตั้งตะแกรงกันงูRead More...