หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        หน้ากากบัสบาร์ เป็นแผ่นอะคลิลิกที่ติดไว้หน้าบัสบาร์ โดยมีไว้เพื่อป้องกันการสัมผัสสายไฟโดยตรงเวลาซ่อมแซม และมีไว้เพื่อป้องกันสัตว์ต่างๆ เช่น จิ้งจก ไม่ให้มาสัมผัสกับบัสบาร์โดยตรง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ หากไม่มีการติดตั้งหน้ากากบัสบาร์ ควรให้ช่างไฟที่มีประสบการณ์มาติดตั้งเพิ่มเติมให้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


        นอกจากหน้ากากบัสบาร์ ยังมีแผ่นกั้นเฟส ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกัน คือเป็นฉนวนที่ติดตั้งไว้ระหว่างสายไฟแต่ละเฟส เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง และป้องกันการสัมผัสกันของสายไฟ ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งของตัวนำประธานในตู้ไฟ


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger